Pomagamy w Sudanie Pd.

Inicjatywa Pomocy i Rozwoju Obszarów WiejskichIPiROW (Rural Development Action AidRDAA) jest narodową organizacją Sudanu Południowego, współdziałającą w regionie Zachodniej Ekwatorii na rzecz najuboższych, w celu wypełnienia luk w lokalnym rozwoju.

Celem jest wypracowanie w społeczeństwie modelu zrównoważonego rozwoju, dla osiągnięcia przez nie dobrobytu oraz harmonijnego, solidarnego i produktywnego życia. Misja IPiROW polega na pomocy w osiągnięciu wzrostu społecznego i gospodarczego poprzez mobilizację, kontrolę i spożytkowanie zasobów gospodarczych.

Projekty to m.in. edukacja obywatelska, nauka rolnictwa, rozwój hodowli trzody chlewnej, przetwórstwo żywności (np. młyn) oraz działania aktywizujące społeczność lokalną na rzecz rozwoju szkolnictwa i walki z analfabetyzmem.

Dlaczego zdecydowaliśmy się pomóc?

  • Sudan Południowy jest młodą afrykańską demokracją powstała 9 lipca 2011 r. poprzez wydzielenie z Sudanu obszarów zamieszkałych głównie przez chrześcijan oraz wyznawców lokalnych religii. Położyło to szczęśliwie kres ich długotrwałym i okrutnym prześladowaniom. Niestety, choroby młodej demokracji, takie jak: wewnętrzne konflikty na tle etnicznym oraz walki o dominację polityczną, a także zewnętrzne interwencje nadal skutkują zapaścią gospodarcza, głodem oraz ofiarami walk.
  • IPiROW (RDAA) jest znaczącą i rdzennie południowosudańską organizacją humanitarną inwestująca w kapitał ludzki. Priorytetem jest przestrzeganie standardów organizacyjnych znanych w świecie euro-atlantyckim.
  • Wspieranie lokalnych organizacji tego typu polepsza perspektywy miejscowej ludności oraz zmniejsza ryzyko wielkich migracji, których skutki odczuwane są np. w Europie zwłaszcza od roku 2015.
  • Jesteśmy w stanie zapewnić dla RDAA domenę, serwer oraz projektowanie stron internetowych, co w tamtych warunkach jest już znacznym kapitałem. Zamierzamy także pod koniec lipca przekazać dla tej organizacji urządzenia elektroniczne najbardziej potrzebne w codziennej pracy i jej dokumentacji.
Projekt zakończony z dniem 31 sierpnia 2018 r.

Zobacz również: Gość z Sudanu Pd.

Comments are closed.