Kategorie
Film Migracje Nowości Wojna

Jaffna. Miasto po 30 latach wojny domowej

Jedną z przyczyn powstawania fali uchodźców są działania militarne przebiegające w formie konfliktu międzynarodowego, wojny domowej lub zamieszek na tle etnicznym. Szczególnie dotkliwego biegu nabierają one na obszarach zurbanizowanych. Kiedy opada kurz bitewny, kiedy policzy się straty pośród ludności cywilnej, pozostają skutki długofalowe: diaspora zagraniczna, zniszczenia wojenne, braki w infrastrukturze socjalnej i produkcyjnej. Obecnie jako najbardziej palące postrzega się konflikty na terenach ogarniętych przez państwo islamskie oraz na Ukrainie.

Ale modele dalszych, postapokapliptycznych faz wojny można dziś odnaleźć w wielu częściach świata. Interesującym przykładem współczesnej fazy powojennej jest Sri Lanka, w której postkolonialne napięcia etniczno-religijne pomiędzy singaleskimi buddystami z Południa i tamilskimi hinduistami z Północy doprowadziły do wojny domowej trwającej z różnym nasileniem w latach 1978-2009. Północ Sri Lanki może dziś posłużyć za przykład miejsca powolnej odbudowy.

Czy spotkają się tu razem takie czynniki rozwoju, jak: skuteczne planowanie na szczeblu rządowym, wsparcie tamilskiej diaspory oraz inwestycje zagraniczne? Takie właśnie pytania pojawiają się w dokumencie młodego tamilskiego filmowca Sivaharana Rajkumar pt.: „Jaffna. Wczoraj, dziś i jutro”, którego polską wersję udostępniamy poniżej na licencji portalu roar.lk. Jak w przyszłości będzie przebiegała odbudowa Syrii i Ukrainy? Być może uda się znaleźć odpowiedź, śledząc powojenne losy miejsc dotkniętych dogasającymi już konfliktami. Jako Polacy także i my mamy w tym względzie niemałe doświadczenia powojennej odbudowy.

See also English version

Strona Licencjodawcy: roar.lk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *