Kategorie
Film Fundacja Pomorze Projekty

Tajemnica Żuław – video

Zapraszamy do obejrzenia obiecanego niedawno wideoklipu (zob. Żuławy z oknem na świat), który stanowi próbkę materiałów nagranych przez Fundację Globalna Wioska latem i jesienią 2016 r. obrazujących walory turystyczno-krajoznawcze tzw. Pętli Żuławskiej.

Dysponujemy kilkudziesięcioma godzinami profesjonalnej jakości nagrań z wody oraz z powietrza. Zapraszamy do współpracy firmy i organizacje zainteresowane promocją turystyki, zwłaszcza międzynarodowej, na tym obszarze.

Kategorie
Film Fundacja Pomorze

Żuławy z oknem na świat

Fundacja Globalna Wioska we wrześniu ubiegłego roku zorganizowała rejs krajoznawczo-filmowy jachtem motorowym, w celu praktycznego („hands on”) rozpoznania możliwości żeglugi i wypoczynku na Żuławach, w warunkach stałego i bezpośredniego połączenia tej trasy z wodami międzynarodowymi.

Sezon turystyczny ‚2016 na Pomorzu można uznać za niezwykle udany. Według danych statystycznych odnotowano wzrost ruchu turystycznego o ok. 15% w stosunku do lat ubiegłych. Widać to było np. na plażach, które zdawały się osiągać kres swojej „przepustowości”. Wielkim sukcesem dla Gdańska okazało się także zajęcie 3. miejsca w światowym plebistycie TOP10 New York Times’a na miasto najbardziej warte odwiedzenia. Któż nie słyszał o sopockim kurorcie i nowoczesnej Gdyni. Jeziorami, krajobrazami i specyfiką miejscowej kultury ludowej przyciągają odwiedzających Kaszuby.

To jednak jeszcze nie koniec pomorskiego potencjału turystycznego. Znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta 303-kilometrowy szlak wodny – tzw. „Pętla Żuławska” doczekał się różnorodnych działań rewitalizacyjnych i promocyjnych, również na poziomie funduszy unijnych. We wrześniu ubiegłego roku, jeszcze przed planowanym na ten sezon zamknięciem Śluzy Przegalina, Fundacja Globalna Wioska zorganizowała rejs krajoznawczo-filmowy jachtem motorowym, w celu praktycznego („hands on”) rozpoznania możliwości żeglugi i wypoczynku na omawianej trasie.

Zebrane doświadczenia oraz materiał filmowy, również z użyciem drona, stanowią dla nas nieocenioną pomoc w określeniu mocnych, ale także słabych stron „Pętli Żuławskiej” jako niewątpliwej atrakcji Pomorza. Przekłada się to na badane przez nas możliwości organizacji ruchu turystycznego, również w skali międzynarodowej. Niewątpliwie nowym elementem jest tutaj uchwalony pod koniec lutego ‚2017 głosami wszystkich ugrupowań sejmowych przekop przez Mierzeję Wiślaną. Jego otwarcie planowane na koniec 2022 r. uplasuje „Pętlę” w nowych warunkach geopolitycznych, zwłaszcza w kontekście żeglugi zagranicznej.

Wspomniany materiał filmowy w formie skondensowanego wideoklipumożna już obejrzeć tutaj: Tajemnica Żuław – video.